geodeta sosnowiec

Geodezja Sosnowiec Wykonanie

Geodezja Sosnowiec. Wykonanie mapy do celów projektowych, a więc pełne opracowanie geodezyjno-kartograficzne naszej działki służące do wykonania gotowego projektu domu oraz rozpoczęcia budowy należy do zadań geodety. Gdy na tym etapie zadania geodety zostaną ukończone, zobowiązany on będzie do wykonania wpisu do dziennika budowy oraz przekazania uzyskanej w wyniku zleconej usługi dokumentacji inwestorowi. Zadania geodety zostaną.